Link Sopcast trực tiếp bóng đá hôm nay

Category: Nhận định bóng đá 633 0

Link Sopcast trực tiếp bóng đá được keonhacai24h.com cập nhật hàng tuần , bạn không cần nhọc công đi tìm các  Link Sopcast trên mạng đến với list Link Sopcast của Keonhacai24h.com cung cấp và tổng hợp bạn sẽ được thưởng thức trọn vẹn các trận cầu, từ các trận giải cỏ , cho đến các trận đấu hot giải ngoại Hạng Anh

No Channel Name Link Kbps Language
0-9 13th Stream Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/106491 1048 Dutch
13.2th Stream Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/106492 1048 Dutch
A Angus Og Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/133336 1075 English
Arenavision 1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/252477 2000 Spanish
Arenavision 2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/252478 2000 Spanish
Arenavision 3 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/151078 2000 Spanish
Arenavision 4 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/151079 2000 Spanish
Arenavision 5 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/252550 2000 Spanish
Arenavision 6 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/255766 2000 Spanish
Arenavision 7 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/255767 2000 Spanish
Arenavision 8 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/255768 2000 Spanish
Arenavision 9 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/255769 2000 Spanish
Arenavision 10 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/255770 2000 Spanish
Arenavision 11 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/256470 2000 Spanish
Arenavision 12 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/256470 2000 Spanish
Arenavision 13 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258920 2000 Spanish
Arenavision 14 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258921 2000 Spanish
Arenavision 15 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258922 2000 Spanish
Arenavision 16 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258923 2000 Spanish
Arenavision 17 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258924 2000 Spanish
Arenavision 18 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258925 2000 Spanish
Arenavision 19 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258926 2000 Spanish
Arenavision 20 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258927 2000 Spanish
Arenavision 21 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258920 2000 Spanish
Arenavision 22 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258921 2000 Spanish
Arenavision 23 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258922 2000 Spanish
Arenavision 24 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258923 2000 Spanish
Arenavision 25 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258924 2000 Spanish
Arenavision 26 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258925 2000 Spanish
Arenavision 27 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258926 2000 Spanish
Arenavision 28 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258927 2000 Spanish
Arenavision 29 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258928 2000 Spanish
Arenavision 30 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/258929 2000 Spanish
Arenavision 31 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/261184 2000 Spanish
Arenavision 32 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/261185 2000 Spanish
Arenavision 33 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/259383 2000 Spanish
Arenavision 34 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/259509 2000 Spanish
Arenavision 35 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/261182 2000 Spanish
Arenavision 36 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/261183 2000 Spanish
Astro SuperSport 1 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/171 1500 English
Astro SuperSport 2 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/172 1500 English
Astro SuperSport 3 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/173 1500 English
Aviator TV1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/140000 3000 Russian
Aviator TV2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/147460 3000 Russian
Aviator TV3 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/200020 3000 Russian
B BBC Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/109227 1000 English
BeIN Sports Arabic Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/150035 2050 Arabic
Bloodzeed HD Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/140478 2000 English
C CCTV 5 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/102 600 Chinese
Cable Soccer Sopcast sop://108.61.180.134:47893/151 600 Chinese
Cable Sports Sopcast sop://211.152.36.38:3912/6008 600 Chinese
CCTV 1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/8893 600 Chinese
CCTV 5 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/102 600 Chinese
CCTV 7 Sopcast sop://61.155.169.103:3918/1103 600 Chinese
CCTV 12 Sopcast sop://211.152.36.38:3912/15106 600 Chinese
CCTV Soccer Sopcast sop://76.73.22.162:3918/6113 600 Chinese
D Danish Delight Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/73169 1000 Danish
Danish Delight 2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/79329 1000 Danish
Delvey Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/141433 2000 English
Delvey 2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/146470 2000 English
Digi Sport 1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/110152 950 Romanian
Digi Sport 2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/124993 950 Romanian
Digi Sport 3 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/148263 950 Romanian
Dolce Sport 1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/148980 500 Romanian
Dolce Sport 2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/144759 500 Romanian
Dragon TV Sopcast sop://211.152.36.38:3912/6401 500 Chinese
E Elgoles Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/139596 2500 Spanish
Euro Sport Ro Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/148887 700 Romanian
Euro Sport 2 Ro Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/124991 700 Romanian
F Fint TV1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/151777 2500 Russian
Fint TV2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/151888 2500 Russian
Fint TV3 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/222222 2500 Russian
Fint TV4 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/253463 2500 Russian
Fox Soccer Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/93440 1000 English
Fox Soccer Plus Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/90685 1000 English
Fox Soccer TV Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/81774 1000 English
Fox Sports 1 Asia HD Sopcast sop://124.232.150.188:3920/5734 1500 Malaysian
Fox Sports 2 Asia HD Sopcast sop://124.232.150.188:3920/5730 1500 Chinese
Fox Sports 3 Asia HD Sopcast sop://108.61.180.134:47893/163 1500 Malaysian
G Great Sports Sopcast sop://108.61.180.134:47893/105 500 Chinese
Guangdong Sports Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/6016 500 Chinese
I Iraqgoals 1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/68629 1500 English
Iraqgoals 2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/68668
Iraqgoals 4 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/68667
K KBS1 Sopcast sop://222.73.211.182:3920/1400 1000 Korean
KBS2 Sopcast sop://222.73.211.182:3920/1401 1000 Korean
M MBC ESPN Sopcast sop://broker.eyebroker.com:3918/1101 1000 Korean
MMA TV Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/24267 1000 English
Morviel TV1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/140555 2000 Russian
Morviel TV2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/143158 2000 Russian
Morviel TV3 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/257222 2000 Russian
Morviel TV4 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/257223 2000 Russian
Morviel TV5 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/257226 2000 Russian
MyFootball1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/160000 2000 Russian
MyFootball2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/150000 2000 Russian
MyFootball3 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/139909 2000 Russian
N NTV+ Football 1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/140333 2000 Russian
NTV+ Football 2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/139688 2000 Russian
NTV+ Football 3 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/139689 2000 Russian
NTV+ Sport HD Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/141111 2000 Russian
P Polish Public Sport Sopcast 1 sop://broker.sopcast.com:3912/96706 600 Polish
Polish Public Sport Sopcast 2 sop://broker.sopcast.com:3912/96707 600 Polish
Polish Public Sport Sopcast 3 sop://broker.sopcast.com:3912/96708 600 Polish
Polish Public Sport Sopcast 4 sop://broker.sopcast.com:3912/96704 600 Polish
Premier TV Sopcast sop://151.80.76.190:3912/173655 1500 French
Premier TV 2 Sopcast sop://151.80.76.190:3912/173608 1500 French
R Russia 1 TV Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/199199 1800 Russian
Russia 2 TV Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/149685 1800 Russian
S SBS ESPN Sopcast sop://broker.eyebroker.com:3918/1174 625 Korean
Setanta Sports Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/90521 1500 English
Setanta Sports Eurasia + Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/143450 2000 Russian
Shanghai Sports Sopcast sop://108.61.180.134:47893/104 1500 Chinese
SiTV Sopcast sop://108.61.180.134:47893/107 1500 Chinese
Sky Net Sports 1 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/181 1500 Burmese
Sky Net Sports 2 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/182 1500 Burmese
Sky Net Sports 3 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/183 1500 Burmese
Sky Net Sports 4 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/184 1500 Burmese
Sky Net Sports 5 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/185 1500 Burmese
Sky Sports 1 SopCast sop://broker.sopcast.com:3912/144464 1000 English
Sky Sports 2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/123831 1000 English
Sky Sports 3 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/122911 1000 English
Sky Sports 4 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/124558 1000 English
Sky Sports 5 Sopcast sop://108.61.180.134:47893/155 1000 English
SPORT.RO Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/148882 845 Romanian
Sport1 RU Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/141102 2000 Russian
Sport1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/134486 2000 Russian
T TVR1 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/93379 895 Romanian
TVR2 Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/137041 895 Romanian
U Ukraine TV Sopcast 1 sop://broker.sopcast.com:3912/138778 2000 Ukraine
Ukraine TV Sopcast 2 sop://broker.sopcast.com:3912/138777 2000 Ukraine
Ukraine TV Sopcast 3 sop://broker.sopcast.com:3912/139689 2000 Ukraine
Ukraine TV Sopcast 4 sop://broker.sopcast.com:3912/143156 2000 Ukraine
V Viasat Sport Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/139118 1500 Swedish
Video Land Sopcast sop://124.232.150.188:3920/5732 800 Chinese
Voetbal Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/6670 1500 Dutch
Y YES Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/6816 1250 English

Link Sopcast ngoại hạng anh , Link Sopcast Tây ban Nha, Link Sopcast k+ , Link Sopcast trực tiếp bóng đá , Link Sopcast hôm nay , Link Sopcast mới nhất

Related Articles

Add Comment